Fusion Outcomes Based Services

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de business case wordt geleverd die de investering in ingewikkelde technologische oplossingen onderstreept?

Elke investeringsbeslissing vereist een business case die de tastbare en niet-tastbare voordelen voor meerdere belanghebbenden en afdelingen aantoont. Voeg daarbij de complexiteit toe van de dynamische digitale transformatie en het is geen wonder dat veel investeringen in software mislukken.

Eén van de grootste uitdagingen wordt daarom het werken met partners die zich kunnen richten op het stimuleren van de bedrijfswaarde.

Fusion Outcomes Based Services (FOBS), unique across the whole of the BMC eco-system worldwide, are focused and measured on delivering the value articulated in the investment business case.

Website059
Website058

Deze diensten combineren het intellectueel eigendom (IP) van Fusion opgebouwd in de afgelopen 20 jaar met investeringen in mensen, geautomatiseerde tools en processen samen met door kunstmatige intelligentie aangedreven inzichten en rapportages.

Het resultaat is een reeks van SaaS-producten die door Fusion-adviseurs worden ontwikkeld, gebruikt en geëxploiteerd om de diensten uit te voeren, maar ook om waarde te ontlenen en de mogelijkheid te benutten om de in de business case gedefinieerde resultaten te leveren.

Capaciteitsoptimalisatie als dienst (COaaS): Optimalisatie van infrastructuur, scenarioplanning en voorspelling van diensten

Capaciteitsoptimalisatie als dienst (COaaS): Optimalisatie van infrastructuur, scenarioplanning en voorspelling van diensten

AI-powered Optimisation for Service Management (with Fusion AI Talos): AI-powered Continuous Service Improvement for IT Service Management and Operations

Ontdekkingsexploitatie als dienst (DEaaS): Gebruik case-gerichte snelle detectie van diensten in hybride-infrastructuren

Integration platform for Service Management, SIAM, ITIL (powered by Fusion eBonding): SaaS-based Out of the box integrations for Case Exchange, IT process automation, remediation & triage, and support for DevOps

Voordelen
  • Duidelijk aangegeven, meetbare resultaten
  • Sneller en efficiënter beheer en implementatie van bestaande en nieuwere technologieën
  • Verbeterde IT-processen
  • Lagere investeringen in IT-infrastructuur
  • Win schaalvoordelen en expertise
  • Lagere dagelijkse operationele managementuitgaven en minder toezicht
  • Betaal voor resultaten en verlaag de TCO
  • Meer voorspelbare eigendomskosten